Drentse fiets 4 daagse  27juli - 30 juli 2023

Startplaats Diever en Meppel

Shakespeare midzomernachtdroom

9,10,11,23,24 en 25 November 2023

Shakespeare in de zomer diverse data in het openlucht theater

Havelte fiets driedaagse 23, 24 en 25 mei.

Grachten festival in Meppel  9 t/m 11 juni